Polityka prywatności

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 • Administratorem danych osobowych jest STUDIO GRAFICZNE JAROSŁAW GRYCAJ z siedzibą w Kolce, ul.Pamięci Narodowej 19/3, 58-340 Głuszyca, NIP: 8862997774, REGON: 367151192.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w celu i zakresie niezbędnym do przesłania odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej gart.walbrzych.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez STUDIO GRAFICZNE JAROSŁAW GRYCAJ oraz podmioty trzecie, z którymi STUDIO GRAFICZNE JAROSŁAW GRYCAJ współpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.
 • Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jes niezbędnym warunkiem wysłania zapytania za pośrednictwem strony internetowej gart.walbrzych.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, aby ułatwić realizację kolejnych zamówień w sklepie internetowym.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Administratorem danych osobowych, którym jest STUDIO GRAFICZNE JAROSŁAW GRYCAJ z siedzibą w Kolce, ul.Pamięci Narodowej 19/3, 58-340 Głuszyca, NIP: 8862997774, REGON: 367151192 pod adresem email biuro@gart.walbrzych.pl
 • Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pan udostępnia nam następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adresy wysyłkowe oraz w przypadku podmiotów gospodarczych dane firmy: NIP, nazwa firmy.
  • Adres mailowy oraz numer telefonu będzie nam służył do komunikacji z Panią/Panem.
  • Imię i nazwisko będzie nam służyło do identyfikacji zamówienia oraz wystawiania rachunków.
  • Adresy wysyłkowe będą służyły nam do obsługi dostawy zamówienia.
  • Nip, nazwa firmy oraz adres siedziby będą służyły nam do wystawienia faktur za realizację usług.

© 2019 G-TECH Wałbrzych - Wszystkie prawa zastrzeżone